Directie en bestuur

Directie

De schoolleiding bestaat uit algemeen directeur Helen Senior en de adjunct-directeur Madelein Roskam

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en stuurt de 2 locaties aan in samenwerking met de adjunct-directeur. Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt de eindverantwoordelijkheid overgenomen door de adjunct-directeur. De algemeen directeur neemt bij afwezigheid van de adjunct-directeur zijn/haar taken waar.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:

 • eenduidige onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op beide locaties
 • personeelsbeleid; zij voert samen met de locatieleider het beoordelingsgesprek en indien gewenst is hij beschikbaar voor de personeelsgesprekken die onder leiding van de adjunct-directeur plaatsvinden.
 • organisatiebeleid op beide locaties
 • wijzigende wet- en regelgeving en implicaties daarvan voor de school
 • huisvestingsbeleid
 • financieel beleid
 • externe contacten en relaties.

De adjunct-directeur is aanspreekpunt voor ouders en teamleden van de betreffende locatie en verantwoordelijk voor:

 • dagelijkse operationele leiding
 • onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
 • initiëren en faciliteren van onderwijsinnovaties en schoolontwikkeling
 • het creëren van het leren
 • gesprekscyclus teamleden
 • leiden van overleggen

Het beslissingsdomein is locatie specifiek. 

Schoolbestuur

De Minister Calsschool valt onder het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Naarden, het bevoegd gezag. Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen van onze school en uit mensen van buiten de school. Het schoolbestuur is onder meer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het onderhoud van het gebouw en de totale kostenbeheersing. De Minister Calsschool is een zogenaamde éénpitter: het schoolbestuur heeft één school onder haar hoede.

De contacten tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding vinden met name plaats tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen. Het bestuur functioneert meer en meer op afstand terwijl veel taken en verantwoordelijkheden bij de schoolleiding zijn gelegd. De betrokkenheid van het bestuur is groot, zeker met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen. De code goed bestuur is van kracht.

Het schoolbestuur bestaat uit de volgende leden:
Toon Kessen (voorzitter), Tom Wiffrie (penningmeester), Debby Temmerman - Luijten, Isabella Ophem en Maartje van Vugt. 

Neem contact op

 

Home Over ons Directie en bestuur