Maak kennis met ons team

Wij zijn een erg divers en enthousiast team en wij zorgen met zijn allen voor een goed pedagogisch klimaat. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere groep heeft zijn eigen vaste groepsleerkracht(en). Naast de groepsleerkracht zijn er vakleerkrachten voor handvaardigheid, bewegingsonderwijs en muziek. Op beide locaties is drie dagen per week een intern begeleider (IB’er) werkzaam. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de ondersteuning voor leerlingen. Ook sturen zij de onderwijsassistenten aan. De onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijs en groepjes leerlingen in alle groepen. Tevens is er een administratief medewerker en conciërge werkzaam op school.

De directie

Op de Minister Calsschool werkt het management team (MT) goed met elkaar samen. Het management team bestaat uit de directeur Helen Senior, de adjunct directeur Madelein Roskam en onze intern begeleider Jitske Zwaan.

Home Over ons Team